Materias instrumentais

As aulas de instrumento teñen como finalidade dotar ao alumnado do coñecemento necesario para poder levar a cabo unha interpretación musical. O profesorado fará fincapé nos elementos anatómicos que intervienen na relación entre o noso corpo e o instrumento: afinación, mantemento, posta a punto, técnica, ornamentacións, articulacións…

As aulas son en grupos reducidos ou individuais, según as necesidades e motivacións do alumnado.

Estas son as especialidades instrumentais:

  • Gaita
  • Percusión
  • Requinta e Frautas
  • Violín
  • Zanfona