Música e movemento

Área adicada ao alumnado máis novo do centro, dividido en dous grupos de idade: de 4 a 6 anos e de 6 a 8 anos.

Combina música, danza, xogos, natureza…  As crianzas teñen un primeiro contacto coa música: desenvolver as súas capacidades auditivas, a súa psicomotricidade, fomentar o gusto pola música… O xeito de chegar a estas premisas será partindo da música tradicional empregando instrumentos e xogos propios das crianzas. É por isto que esta aula pretende recuperar todo ese coñecemento propio e incorporalo ás pedagoxías actuais. As crianzas fabricarán os seus propios instrumentos con materiais da natureza, cantan melodías infantís, aprenderen xogos e danzas tradicionais…